İskoç Hükümeti hastane infeksiyonlarının önlenmesi için tüm hasta odalarının tek kişilik olması kararını aldı…

İskoç hükümeti yeni yapılacak tüm hastanelerde hasta odalarının tek kişilik olmasına karar verdi. Bu sayede hasta mahremiyeti, yatak başı tedavi, ailenin tedaviye katılımının sağlanması, daha az gürültü, daha iyi bir uyku ve her şeyden önemlisi hastane enfeksiyonlarının önlenmesi sağlanacak. İki uzman konuyu tartışıyor. Haber: Hasan Naz http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5695 26 Eylül 2013 Perşembe eklendi

Devamı/Read More

İstanbul’da Global Editors makale yazım kursu düzenledi.

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde Grand Health (Türkiye) ve Global Editors (ABD) işbirliği ile "Writing Medical Manuscripts in English" konulu çalıştay Bezmi Alem UTF’de düzenlendi.  Bu çalıştay, Journal of Thoracic Oncology'nin editörü Prof. Dr.Alex A Adjei ve Prof. Dr.A.R. Jazieh'in interaktif sunumları eşliğinde, İstanbul'daki Tıp Fakültelerinden akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uluslararası ve standardı yüksek bu eğitimin akademik hayatlarına büyük katkı sağlayacağını ve benzer uygulamaların devamını beklediklerini dile getiren katılımcılara kurs bitiminde sertifikaları verildi. Haber: Yasemin Akkoyunlu 26 Eylül 2013 perşembe eklendi.

Devamı/Read More

Tıp dünyasında inanılmaz gelişme: Floresan mikroskobik inceleme yapılabilecek akıllı telefon üretildi…

Nanopartikül ve virüsleri görüntüleyebilen floresan mikroskop taşıyan akıllı telefon yapıldı. Telefon testte 100 nm boyutunda işaretli parçacığı ve cytomegalovirüsü tespit etti. Bakterileri ve birçok virüsü tespit edebilen telefonun viral yük ölçümlerinde, laboratuar testlerin uzak olduğu bölgelerde ve kaynakların sınırlı olduğu durumlarda faydalı olacağı düşünülmekte. Haber: Hasan Naz http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nn4037706 24 Eylül 2013 Salı eklendi.

Devamı/Read More

47 MERS-CoV vakasının epidemiyolojik, dermografik, klinik ve laboratuvar özellikleri

MERS-CoV infeksiyonları ile ilgili klinik veriler çok azdır. Bu çalışmada araştırmacılar 47  MERS-CoV vakasını epidemiyolojik, dermografik,  klinik ve laboratuar açısından değerlendirmiş ve real-time RT_PCR ile konfirme etmişlerdir. Vakaların 46 sı yetişkin 1 i çocukmuş. 36 sı erkekmiş. 28 hasta ölmüş. Ölüm hızı yaşla birlikte artıyormuş. 47 hastanın sadece 2 si sağlıklı; diğerlerinin ise altta yatan kronik bir hastalığı varmış. En çok görülen semptomlar: % 98 de ateş, % 87 de halsizlik, % 83 de öksürük, % 72 inde nefes darlığı,...

Devamı/Read More

İnhale Kortikosteroidler Rekürren Pnömoni için risk oluşturuyor

Altmış beş yaş üstü erişkinde yapılan vaka kontrol çalışmasında, 5 yıllık süre zarfında, 653 rekürren pnömoni vakası 6244 kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Rekürren pnömoni geçiren yüksek risk grubunda, inhale kotikosteroid kullananlar rekürren pnömoni açısından %90 relative riske sahip. Bu nedenle inhale kotikosteroid tedavisi öncesi iyi bir değerlendirme ve sonrasında yakın takip öneriliyor. Clin Infect Dis. 2013 Aug 15. [Epub ahead of print] Haber: Hasan Naz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23872948 23 Eylül 2013 Pazartesi eklendi.

Devamı/Read More

Cytomegalovirus aşısında ilk adım tamamlandı.

Cytomegaloviruse karşı aşı geliştirme çalışmaları yıllardır çözülememiş öncelikli bir halk sağlığı sorunuydu. Daha önceki çalışmalarda elde edilen nötralizan antikor düzeyi yetersizdi. Bakteriyel yapay kromozom teknolojisi ile modifiye Ankara virüs aşısı ile gelişen nötrolizan antikorlar virüsün böbrek epitelyum hücresine ve fibroblasta girişini önleyerek enfeksiyonu engelledi. Aşılamadan 2-6 hafta sonra doğal enfeksiyonlu maymunlarla karşılaştırılabilir nötralize antikor titreleri elde edildi. Cytomegalovirusün hücreye girişi ve viral replikasyonu engellenmesi aşı çalışmalarında ilk adımın tamamlanması olarak değerlendirildi. J Virol. 2013 Feb;87(3):1322-32. doi: 10.1128/JVI.01669-12. Epub 2012 Nov 14....

Devamı/Read More

IFN-α2b ve ribavirin MERS-CoV infekte maymunlarda etkili bulundu.

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) küresel olarak endişe verici bir sorun oluşturmaktadır. Özgün bir tedavisi olmayıp bugüne değin 130 vakanın 58’i ölümle sonuçlanmıştır. İnterferon-α2b ve ribavirin kombinasyonunun in vitro olarak MERS-CoV replikasyonunu azalttığı saptanmış ve bu nedenle maymunlara MERS-CoV inokulasyon sonrası 8. saatte İnterferon-α2b ve ribavirin kombinasyonu başlanmış. Tedavi alan grupta almayanlara göre viral replikasyonunu azaldığı, konakta proinflamatuar sitokinler daha düşük seviyelerde olduğu,  akciğer histopatolojisinin daha iyi olduğu, solunum anormalliklerinin olmadığı ve radyolojisinin daha iyi olduğu saptanmış. IFN-α2b ve...

Devamı/Read More

Bitlis’te şarbon salgını

Bitlis’e bağlı bazı köylerde hayvan ölümlerinin gözlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile diğer sağlık kuruluşlarının yapmış oldukları ortak çalışmalar sonucunda şarbon salgını saptandı. Bunun üzerine Bitlis-Ahlat'a bağlı Otluyazı ve Yoğurtyemez köyleri ile Çeltikli bölgesindeki Çobansuyu, Aşağıyolak, Dikme, Uçankuş, Çeltikli ve Yarönü köylerinde yapılan araştırmalar ile hayvanlardan alınan örnekler Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne (VKEM) gönderilerek tanı doğrulandı. Bu salgın sonucunda yaklaşık olarak 543 büyükbaş ile 1180 küçükbaş hayvan aşılandı. Aynı zamanda 12 insan cilt şarbonu vakasına rastlanırken bu hastalar uygun...

Devamı/Read More

Komplike olmayan Pelvik İnflamatuar hastalığa yeni tedavi yaklaşımı: moksifloksasin monoterapisi

Moksifloksasin günlük tek doz tedavisinin oflaksasin+metranidazol tedavisi ile karşılaştırıldığı çok merkezli ileriye dönük çalışmaya 1103 hasta dahil edilmiş. Bir gruba moksifloksasin tek doz 400mg 14 gün, diğer gruba oflaksasin 400mg günde iki defa ve metranidazol 500mg günde iki defa verilmiş. Sonuçta moksifloksasin monoterapisinin, oflaksasin+metranidazol tedavisi kadar etkin olduğu, ilaca bağlı yan etkilerin ve hasta uyumsuzluğunun daha az ve tedavi masrafının daha düşük olduğu bulunmuş. Haber: Dr.Gülay Okay http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23993130 18 Eylül 2013 Çarşamba Eklendi.

Devamı/Read More

Dünya sağlık örgütünün el yıkama ile ilgili multimodal stratejik çalışması

Sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar  hastaların hayatını tehdit eden  major  bir nedendir.Bulaşma sağlık çalışanlarının elleri  aracığılıyla olmaktadır. Deneysel  çalışma,  Aralık 2006- Aralık 2008 tarihleri arasında Kosta Rika, italya, Mali, Pakistan ve Suudi Arabistan’da  6 pilot bölge olarak seçilen 43 hastanenin  55 departmanında yapılmış. DSÖ’nün  el hijyeni stratejisi kullanılarak; anket aracılığıyla 3-6 aylık dönemlerle 4 basamakta sağlık çalışanlarındaki el hijyen uyumu araştırılmış. Anket öncesinde 21884, anket sonrasında   23746 el yıkama gözlemlenmiş. El yıkama uyumu %51 den %67.2 ye yükselmiş. Bu uyumun...

Devamı/Read More