Health organizations

PubMed Unique Identifier

Bir biyomedikal veritabanı.

Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı

Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı

 European Centre for Disease Prevention and Control

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi

World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü

(Centers for Disease Control and Prevention

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri