NATIONAL ASSOCIATIONS IN TURKEY

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti http://www.tmc-online.org/ Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği http://www.klimik.org.tr/ Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği http://www.hider.org.tr Febril Nötropeni Derneği http://www.febrilnotropeni.org.tr/ Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği http://www.buhasder.org.tr Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu http://www.bamcag.org Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) http://www.vhsd.org/ Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği http://www.ekmud.org.tr

Devamı/Read More