Türkiye’de Visseral Leyişmanyaz

Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden Kurşun ve arkadaşları  toplam 14 visseral leyişmanyaz vakasını irdeliyor. Belirtilerin başlangıcından tanı konuluncaya kadar geçen süre ortalama 75 gün kadar uzun. Hastaların en çok ateş (%100), üşüme/titreme (%93), halsizlik (%71) ve kilo kaybı (%57) yakınmaları ve  splenomegali (%79), hepatosplenomegali (%50) bulguları saptanmış. Olguların tümünde hipoalbünemi ve %71’inde pansitopeni var. Sonuç olarak, endemik bölgede yaşayan ve ateş yüksekliği, hepatosplenomegali, pansitopeni ve hipoalbünemi saptanan hastaların viseral leyişmanyaz yönünden dikkatli değerlendirmeleri gerektiği kanısına varılmış.
 
 
Haber: Dr.Ümit Savaşçı

6 Eylül 2013 Cuma Eklendi.