Piyojenik karaciğer absesini (PKA) takiben enfeksiyon gelişme riski nedir?

Bu çalışmada Tayvan da ülke çapında PKA yı takiben gelişen enfeksiyon riskini değerlendirmek amaçlanmıştır. Tayvanda PKA tanısı alan 12.050 hasta ve buna karşılık PKAsı olmayan eş sayıda hasta alınıp karşılaştırılmıştır. Hastalar ayrı ayrı 1 yıl süre ile olası enfeksiyon (Pnömoni, endoftalmi, septik pulmoner emboli, akciğer absesi, ampiyem, menenjit, prostat absesi, renal ve perinefritik abse, epidural spinmal abse, osteomiyelit, nekrotizan fasiit, dalak absesi, psoas apsesi ve endokardit) gelişmesi açısından zilenmiştir. Bir yıllık izlem sonrasında PKA olan hastalarda olmayan gruba göre daha yüksek oranda enfeksiyon geliştiği saptanmıştır. Özellikle akciğer absesi, ampiyem, böbrek ve perinefritik abse, epidural spinal apse ve dalak absesi risk oranları (HR) sırasıyla, 26.71, 18.56, 43.21, 51.32 ve 126.51 olarak bulunmuştur. Ayrıca Klebsiella pneumoniae etken olduğu PKA olan hastalarda ekstra hepatik enfeksiyon oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12027/abstract

Haberi açan: Dr. Elif Tükenmez Tigen

01 Eylül 2013 Pazar eklendi.