Acinetobacter baumannii ve Acinetobacter nosocomialis’in moleküler epidemiyolojisi göstermeyi amaçlayan 5 yıllık periyotta (2005-2009) Almanya’da gerçekleştirilmiş bir çalışma.

Acinetobacter calcoaceticus–Acinetobacter baumannii complexin tür dağılımını yapmak ve A. baumannii ve Acinetobacter nosocomialisin moleküler epidemiyolojisini araştırmak için 376 acinetobacter izolatı 5 yıllık periyotta 15 ayrı merkezde izlenen hastalardan toplanmıştır. Tür dağılımları moleküler yöntemlerle saptanmıştır. İmipenem minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) broth mikrodilüsyon ile bulunmuştur. En yaygın karbapenemaz kodlayan genin sıklığı oxacilinase (OXA)- multiplex polimeraz zincir (PCR) ile araştırılmıştır. Acinetobacter pittii en sık (n = 193) bunu takiben A. baumannii (n = 140), A. calcoaceticus (n = 10) ve A. nosocomialis (n = 8) acinetobacter türleri olarak saptanmıştır. A. baumannii’nin çoğu (n = 70, 50%) sporadik izolat olarak tanımlanmış ve eşsiz bir PCR paterni göstermiştir, daha önceden tanımlanmış uluslarası klonal seriden bir veya ikisi 25 izolat (18%) ta sadece biri 45 izolat (32%) ta gösterilmiştir. En sık görülen klonal seri uluslararası klon (UK) 2 (n = 34) ve UK 1 (n = 6). CLSI’ya göre 25 A. baumannii izolatı imipenem dirençli (MIC ≥ 8 mg/L) ve OXA-58 veya OXA-23 benzeri karbapenemaz ürettiği gösterilmiştir. İmipenem duyarlılığı 96% dan (2005) 76% ye (2009) gerilemiştir.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12026/abstract

Haberi açan: Dr. Elif Tükenmez Tigen

01 Eylül 2013 Pazar eklendi.