Vankomisin dirençli Enterokokların bakteriyemik hastadan hastane içi bulaşı oranı düşük…

Almanya da 2000 yataklı bir üniversite hastanesinde yapılan çalışmada, 560(%6.1) VRE pozitif olguda bulaş oranı %3.5 olarak bulunmuştur. Bulaş pozitifliği ile temas zamanının (72 saat/19.3 saat) uzun olması arasında ilişki saptanmıştır. Çalışmadan VRE bulaşının korkulandan düşük olduğunu gösteren bir sonuç ortaya çıkarılmıştır.

http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553%2813%2900060-6/abstract

Haberi açan: Dr. Elif Tükenmez Tigen

01 Eylül 2013 Pazar eklendi.