İnfektif endokardit tedavisinde yüksek doz daptomisin kullanımı başarılı

Kullar R ve ark. 2005-2011 yılları arasında toplam 70 (33 sağ kalp, 35 sol kalp, 2 sağ ve sol kalp endokarditi) infektif endokardit tanısı alan hastanın 65 ine ≥8 mg/kg/gün daptomisin uygulanmasının sonuçlarını araştırmışlar. Patojen mikroorganizma izole edilen 64 hastanın 57 sinde eradikasyon başarısına ulaşılmış (%89.1). Klinik başarı oranı %85.9 olarak saptanmış. Kreatin fosfokinaz yüksekliği  nedeniyle hiçbir tedavi sonlandırılmamış.

http://jac.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/07/jac.dkt294.full.pdf

Haber: Dr.Ümit Savaşçı

9 Eylül 2013 Pazartesi Eklendi.