AmpC β-laktamaz üreten organizmalarla gelişen invaziv infeksiyonlarda sefepim….

AmpC β-laktamaz üreten organizmalar belirgin olarak mortalite ve morbidite ile ilişkili olmaktadır. 3. kuşak sefalosporin kullanımı sonrası bu ilaçlara direnç gelişimi tedavide güçlüklere yol açmakta ve karbapenemler tedavide uygun seçenek olarak görülmektedir. CİD’ de yayınlanan bir makalede bu mikroorganizmalarla olan invaziv infeksiyonlarda sefepim ve meropenemin etkinliği karşılaştırılmış. AmpC β-laktamaz üreten organizmalarla gelişen invaziv infeksiyonlarda, kaynak kontrolü sağlandığında sefepimin uygun seçenek olabileceği sonucuna varılmış.


Haber: Dr. Sibel Bolukçu

http://cid.oxfordjournals.org/content/current#content-block

5 Eylül 2013 Perşembe Eklendi.