Almanya’da adölesanlarda Chlamydia trachomatis infeksiyonu için risk faktörlerini araştıran çalışma

Chlamydia trachomatis (CT) infeksiyonları ciddi sekellere yol açmaktadır. Almanya’da çocuk ve adölesanlarda CT infeksiyonları için idrar tesleri yapılarak sonuçlar 1925 katılanın demografik ve davranışsal verileri ile ilişkilendirilmiştir. Kızlarda CT infeksiyon prevalansı % 2.2 (%95 CI: 1.4–3.5) ve erkeklerde de  %0.2 (%95 CI: 0.1–0.7) olarak bulunmuştur.

Kızlardaki CT infeksiyonu

  1. Yüksek alkol kullanımı
  2. Marihuana kullanımı
  3. Sigara kullanımı
  4. Sosyal statünün düşük olması
  5. Doğum kontrol hapı kullanımı
  6. Gebelik
  7. Tekrarlayanalt karın ağrısı olması
  8. Son 3 ayda sıkça doktora başvurmak
  9. Son 12 aydajinekolojik muayene ihtiyacı olmasıyla ilişkili bulunmuştur.

http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V18N34/art20562.pdf

Haber Dr. Aslıhan Demirel

5 Eylül 2013 Perşembe Eklendi.