ABD’de PCV7 aşılanmasından sonraki 10 yılda pnömoniye bağlı hastaneye yatışları belirgin azalıyor

Çocukluk çağında 7-valanlı konjuge pnömokok aşısının (PCV7) 2000 yılında çocukluk çağı aşılama takvimine dahil edilmesi sonrasında pnömoniye bağlı hastane yatışlarındaki değişimi görmek amacıyla bu çalışma yürütüldü. Ülke çapında yatan hasta örneklem veri tabanını kullanarak herhangi bir nedene bağlı ya da pnömoniye bağlı yıllık hastane yatışları hesaplanmıştır.

2 yaşından küçük çocuklarda pnömoniye bağlı yıllık yatış oranı 100.000 çocukta 551.1 (% 95 güven aralığı [CI], 445.1 ila 657.1) azaldığı görülmüştür ve bu PCV7 aşı takvimine girmeden evvelki oranlar baz alındığında yıllık beklenen hastane yatışı sayısının 47,000 daha az olduğu anlamına gelmektedir. 85 yaş ve üstü erişkinlerde oran 100.000’de 1300.8 ( % 95 güven aralığı [CI], 984.0 ila 1617.6) azalmıştı ve bu yıllık beklenen hastane yatışı sayısının 73,000 daha az olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak,  çocukluk çağı pnömonisine bağlı hastaneye yatışlarda azalmalar, PCV7’nin uygulamaya girişinden sonraki 10 yıl boyunca sürmüştür. Erişkinlerde de pnömoniye bağlı hastane yatışlarında önemli azalmalar izlenmektedir.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1209165

Haber: Dr. Aslıhan DEMİREL

5 Eylül 2013 Perşembe Eklendi.