Suriye’de Polio Vakaları

Suriye’de 17 Ekim 2013 tarihinden bu yana inceleme altında bulunan 22 Akut Flask Paralizi (AFP)

vakalarından 10’unda   Vahşi Polio Virüsü Tip 1 (VPV1) izole edilmiştir.  Suriye’de 1999 yılından bu yana Vahşi Polio virüsü tespit edilmemiştir. Vakaların çoğu çok genç (2 yaş altı) olup, aşılanma durumları yetersiz  ya da  aşılanmamıştır. Suriye’de tahmini aşılanma oranları 2010 yılında % 91 iken 2012 yılında % 68’e düşmüştür. Suriye’de mevcut durum, bölgedeki sık nüfus hareketlilikleri ve kilit bölgelerdeki bağışıklama eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda bölgede Vahşi Poliovirüs Tip 1’in uluslararası yayılım riski yüksek olarak değerlendirilmektedir. DSÖ, Polio ile enfekte bölgelere giden veya bu bölgelerden gelen tüm yolcuların Polio’ya karşı tam olarak aşılanmasını tavsiye etmektedir.

http://www.who.int/csr/don/2013_10_29/en/index.html

Haber: Dr. Gülay Okay

30 Ekim 2013 Çarşamba eklendi