HIV-1 Başlangıç Tedavisi için Randomize Olarak Efavirenz Alan Hastalarda İntihar Riski

ID Week 2013’de sunulan,  AIDS Clinical Trials Group (ACTG) tarafından yapılan çalışmada; başlangıçta efavirenz içeren bir rejimle tedavi edilen HIV hastalarında intihar eğiliminin, efavirenzsiz rejimlerle tedavi edilenlere göre iki kat fazla olduğu gösterilmiş.

Haber: Dr. Sibel Bolukçu

https://idsa.confex.com/idsa/2013/webprogram/Paper40032.html