Komplike olmayan Pelvik İnflamatuar hastalığa yeni tedavi yaklaşımı: moksifloksasin monoterapisi

Moksifloksasin günlük tek doz tedavisinin oflaksasin+metranidazol tedavisi ile karşılaştırıldığı çok merkezli ileriye dönük çalışmaya 1103 hasta dahil edilmiş. Bir gruba moksifloksasin tek doz 400mg 14 gün, diğer gruba oflaksasin 400mg günde iki defa ve metranidazol 500mg günde iki defa verilmiş. Sonuçta moksifloksasin monoterapisinin, oflaksasin+metranidazol tedavisi kadar etkin olduğu, ilaca bağlı yan etkilerin ve hasta uyumsuzluğunun daha az ve tedavi masrafının daha düşük olduğu bulunmuş.

Haber: Dr.Gülay Okay

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23993130

18 Eylül 2013 Çarşamba Eklendi.