İnhale Kortikosteroidler Rekürren Pnömoni için risk oluşturuyor

Altmış beş yaş üstü erişkinde yapılan vaka kontrol çalışmasında, 5 yıllık süre zarfında, 653 rekürren pnömoni vakası 6244 kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Rekürren pnömoni geçiren yüksek risk grubunda, inhale kotikosteroid kullananlar rekürren pnömoni açısından %90 relative riske sahip. Bu nedenle inhale kotikosteroid tedavisi öncesi iyi bir değerlendirme ve sonrasında yakın takip öneriliyor.

Clin Infect Dis. 2013 Aug 15. [Epub ahead of print]

Haber: Hasan Naz

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23872948

23 Eylül 2013 Pazartesi eklendi.