47 MERS-CoV vakasının epidemiyolojik, dermografik, klinik ve laboratuvar özellikleri

MERS-CoV infeksiyonları ile ilgili klinik veriler çok azdır. Bu çalışmada araştırmacılar 47  MERS-CoV vakasını epidemiyolojik, dermografik,  klinik ve laboratuar açısından değerlendirmiş ve real-time RT_PCR ile konfirme etmişlerdir. Vakaların 46 sı yetişkin 1 i çocukmuş. 36 sı erkekmiş. 28 hasta ölmüş. Ölüm hızı yaşla birlikte artıyormuş. 47 hastanın sadece 2 si sağlıklı; diğerlerinin ise altta yatan kronik bir hastalığı varmış. En çok görülen semptomlar: % 98 de ateş, % 87 de halsizlik, % 83 de öksürük, % 72 inde nefes darlığı, % 32 sin de myalji, % 26 sın da diare, % 21 de kusma ve % 17 sin de karın ağrısıymış. Tüm hastaların PA akciğer grafisinde  anormal bulgular varmış. LDH seviyesinde artış % 49, AST seviyesinde artış % 15, trombositopeni  %36 ve lenfopeni % 34 olarak  bulunmuş.

Haber: Seniha Şenbayrak

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473-3099(13)70204-4

23 Eylül 2013 Pazartesi eklendi.