Grup B streptokoklara karşı maternal aşılama

Grup B streptokoklar (GBS) yenidoğanlar arasında morbidite ve mortalite açısından bariz  risk faktörüdür. Geçmiş yıllarda invaziv neonatal GBS enfeksiyonunu önlemek için gebelere proflaktik antibiyotik tedavisi uygulanmasının neonatal hastalık insidansını belirgin bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir. Gebelere GBS aşısı uygulama çalışmaları özgün bir strateji olarak geliştirilmiş. Vaccine dergisinde yayınlanan makalede Vincent L. Chen ve arkadaşları aşılamaya yönelik genomik ve immunolojik uygulamaların çok umut verici olduğunu ifade ediyorlar.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X13000091

Haber: Dr.Ümit Savaşçı

11 Eylül 2013 Çarşamba Eklendi.