Dengue tüm dünyada hızla yayılıyor

Son yıllarda Dengue hastalığının  insidansı dünya çapında dızla artmıştır. Günümüzde, 2.5 milyarın üzerinde insan (dünya nüfusunun %40’dan fazlası)  risk altındadır. Son yıllarda, bulaş kentsel ve yarı kentsel alanlarda ağırlıklı olarak artmış ve önemli bir uluslararası halk sağlığı sorunu olmuştur. Bu güncel derlemede,  virüs  bulaşını  önlemek için tek yol olan, dang taşıyan sivrisinek ile mücadele için çeşitli öneriler sunuyor.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/index.html

Haber: Hamdi Sözen

13 Eylül 2013 Cuma Eklendi