Bangladeş’te Yeni Bir Nipah Virus Salgını

2013 yılı başından 15 Mayıs 2013 tarihine kadar Bangladeş’te 24 Nipah virüs enfeksiyonu olgusu bildirilmiş, bunların 21’i ölmüştür. Nipah Virus ilk kez 1999’da Malezya’da domuz çiftçileri arasında görülen salgın sırasında tanımlanmıştır. O günden itibaren Güneydoğu Asya’da 12’den fazla salgın olmuştur. Bulaş enfekte yarasaların idrar ve tükrükleriyle kontamine olmuş hurma ağacı özsuyunun çiğ olarak tüketilmesiyle ve enfekte hasta ile yakın fiziksel temasla meydana gelmektedir.

http://www.iedcr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106

http://www.irinnews.org/report/97411/fresh-outbreak-of-nipah-virus-in-bangladesh

Haber Dr. Hamdi SÖZEN

13 Eylül 2013 Cuma Eklendi