ULUSAL DERNEKLER

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
http://www.tmc-online.org/

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
http://www.klimik.org.tr/

Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
http://www.hider.org.tr

Febril Nötropeni Derneği
http://www.febrilnotropeni.org.tr/

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği
http://www.buhasder.org.tr

Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu
http://www.bamcag.org

Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
http://www.vhsd.org/

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği
http://www.ekmud.org.tr