ULUSAL DERGİLER

TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDAKİ ULUSAL DERGİLER

MJIMA (Mediterranean Journal of Infection, Microbes & Antimicrobials)
http://www.mjima.org/

Flora – İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
http://www.floradergisi.org/

Klimik Dergisi
http://www.klimikdergisi.org/sayfalar/amacvekapsam.asp

İnfeksiyon Dergisi
http://infeksiyon.dergisi.org/

Viral Hepatit Dergisi
http://viralhepatitdergisi.org/tr/Anasayfa

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/turkiye-klinikleri-tip-bilimleri-dergisi/1300-0292/

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/turkiye-klinikleri-journal-of-case-reports/1300-0284/last-issue/tr-index.html

Journal of Pediatric Infection
http://www.cocukenfeksiyon.org/tr/Anasayfa

Ankem Dergisi
http://www.ankemdernegi.org.tr/?dp=published

Balkan Medical Journal (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)
http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

Journal of Microbiology and Infectious Diseases
http://www.jmidonline.org/index.php?dil=en

Anatolian Journal of Clinical Investigation
http://www.journals4free.com/link.jsp?l=4455150

Mikrobiyoloji Bülteni
http://www.mikrobiyolbul.org/

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
http://tmc.dergisi.org/

Türkiye Parazitoloji Dergisi
http://www.tparazitolderg.org/

Türk Klinik Laboratuvar Dergisi
http://www.dntortadoguyayincilik.com/yayinlar/turk-klinik-laboratuar-dergisi.aspx

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
http://www.turkhijyen.org/jvi.aspx

Journal of Clinical and Experimental Investigations
http://www.jceionline.org/sayfa.php?sayfa_id=4&dil=en

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
http://tndt.org/

Türk Toraks Dergisi
http://toraks.dergisi.org/

Tüberküloz ve Toraks Dergisi
http://www.tuberktoraks.org/

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/turkiye-klinikleri-akciger-arsivi/1309-0119/

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi
http://www.yogunbakimderg.com/tr

Yoğun Bakım Dergisi
http://www.yogunbakimdergisi.org/

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi
http://www.tard.org.tr/tr-TR/

Türkiye Klinikleri Anestezi ve Reanimasyon Dergisi
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/turkiye-klinikleri-anesteziyoloji-reanimasyon-dergisi/1304-0499/

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
http://www.hasuder.org.tr/hsg/?cat=13

Turkish Journal of Geriatrics
http://geriatri.dergisi.org/