Trakya’da Batı Nil ve Toskana virüs infeksiyonları çok sık…

2012 yazında Trakya Bölgesinde etiyolojisini bilemediğimiz ateş, trombositopeni, lokopeni ile seyreden bir infeksiyon tablosu ortaya çıkmış. Bunun üzerine bölgedeki hastaneler, Hacettepe UTF Viroloji Unitesi ve Hacettepe Fen Fak. Entemoloji Bölümü birlikteliği ile çok disiplinli/merkezli bir çalışma yürütülmüş. Çalışmanın sonuçları şunlar:
1. Trakya bölgesinde Batı Nil Virüsü ve Toskana virüs insan infeksiyonları oluşturmaktadır. Hatta koinfeksiyonlar mevcut.
2. Culex pipiens gibi hastalık vektörleri bölgede gözleniyor.
3. İnsanlardan izole edilen BNV ile vektörlerden izole edilen virüs moleküler olarak aynı.
4. BNV virüsü bölgede toplumda %1.7 gibi bir seroprevelans değerine sahipken, Toskana virüs için bu oran %14 e kadar çıkıyor.

Sonuç olarak, her iki infeksiyonun hem insanlarda, hem de Trakya bölgesinde artık gözlenmeye başlanan vektörlerde endemik olduğu, önemli bir toplum kesiminin de BNV ve Toskana virüs infeksiyonlarından etkilendiği saptanmıştır.

 

Haberi açan: Dr.Hasan Naz

29 Ağustos 2013 Perşembe