Tedaviye Yanıtsız Genotip-1 Hepatit C olgularında sofosbuvir ve ribavirin oral kombinasyon tedavisi

JAMA da yayınlanan yazıda tedaviye yanıt vermeyen “Genotip 1 Hepatit C” olgularında oral tedavi kombinasyonları denenmiş ve oldukça düşük yan etki profili ile oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. ABD Ulusal Allerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünden bölüm başkanı Dr. Anthony Fauci’nin açıklamaları bu konuda önemli başarıların elde edildiğini göstermektedir. Çalışmaya 60 tedaviye yanıtsız genotip 1 hepatit C olgusu dahil edilmiş olup, olgular randomize olarak iki gruba ayrılmış ve ilk gruba tek başına sofosbuvir 400 mg/gün uygulanırken ikinci gruba ise sofosbuvir 400 mg/gün ve kiloya göre veya düşük doz 600 mg/gün ribavirin kombinasyonu uygulanmıştır. Tedavi sonrası 24. haftada kalıcı virolojik yanıt (SVR) açısından değerlendirilen olgularda kombinasyon tedavilerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu kombinasyon tedavi rejimlerinde yan etki profilinin oldukça düşük düzeyde bulunması da interferon tedavisine karşı en önemli üstünlüğü olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte Miami Üniversitesi karaciğer hastalıkları bölüm direktörü Dr. Eugene Schiff, bu çalışmanın oldukça umut verici olduğunu ancak önümüzdeki yıllarda interferon tedavisine alternatif olmak üzere yeni oral tedavi kombinasyonlarının araştırılma aşamasında olduğunu ifade etmektedir.
JAMA. 2013;310(8):804-811. doi:10.1001/jama.2013.109309.

http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2013/08/27/new-drug-combo-helps-hard-to-treat-hepatitis-c
Haberi açan: Dr. Hüsrev DİKTAŞ

1 Eylül 2013 Pazar Eklendi.