İLAÇTA GÜNCEL KONULARA AKILCI YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 2016

İLAÇTA GÜNCEL KONULARA AKILCI YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

GRANNOS THERMAL HOTEL&CONVENTION CENTER HAYMANA-ANKARA

7-9 Ekim 2016

 

 

8 EKİM 2016 Cumartesi

 

08:30-09:00 Açılış Konuşmaları

 

Prof.Dr. İsmail Balık  –  İBGAİD Başkanı

Dr. Mete Hüsemoğlu –  AİFD Başkanı

Cengiz Celayir  – TİSD Başkanı

Nezih Barut –  İEİS Başkanı

Ecz. Erdoğan Çolak – TEB Başkanı

Dr. Orhan Koç – SGK Başkan Yardımcısı

Dr. Hakkı Gürsöz –  TİTCK Başkanı

Prof.Dr. Vural Kavuncu –  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

Prof.Dr. Recep Akdağ – Sağlık Bakanı (Müsaitlikleri Halinde)

 

09:00-12:10 I. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Stratejik Yaklaşımlar

 

Panel 1

 

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Vural Kavuncu (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Bşk.)-Dr. Hakkı Gürsöz (TİTCK Bşk.)

 

 

09:00-09:20 Sağlıkta Dönüşüm ve 2023 Hedefleri

Dr. Hakkı Gürsöz (TİTCK Bşk.)

 

 

09:20-09:40 Türkiye İlaç Sanayi 2023 Hedefleri

Turgut Tokgöz (İEİS Genel Sekreteri)

 

 

09:40-10:00 TÜSEB Ne Yapabilir?

Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur (TÜSEB Bşk.)

 

 

10:00-10:10 Tartışma

 

 

10:10-10:30 Kahve Arası

 

 

Panel 2

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Celil Göçer (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili) – Umut Gür (Kalkınma

Bakanlığı Sanayi Dairesi Bşk.) – Murat Barlas (İEİS Yönetim Kurul Üyesi)

 

 

10:30-10:50 Türkiye’nin Biyoteknolojideki Gelişiminde TÜSEB’in Rolü; Türkiye’nin Kendi Molekülü Nasıl, Ne Zaman !?

Prof.Dr. Ali Osman Kılıç (TÜSEB Bİyoteknoloji Enstitüsü Bşk.)

 

10:50-12:00 Biyobenzer ve Kan Ürünleri Yatırım Teşvikleri; Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Cem Önal (Abdi İbrahim), İrem Yenice (Arven İlaç), Seyfullah Dağıstanlı(Hasbiotech), Dr. Mutlu Topal (Keymen İlaç), Cem Koçak (Koçak Farma), İrfan Koç (Onko Koçsel), Tuygan Göker (Trpharm)

 

 

12:00-12:10 Tartışma

 

12:10-13:30 Öğle Yemeği

 

13:30-14:45 II. Pazara Erişim Süreçlerinde Akılcı Yaklaşımlar Paneli

 

 

Oturum Başkanları: Dr. Ali Alkan (TİTCK Bşk. Yard.)-Dr. Mete Hüsemoğlu (AIFD Bşk.)

 

 

13:30-13:45 Yeni İlaçlarda Fikri Mülkiyet Hakları ve Yeni Patent Yasası

Av. Nuray Bilgin Demir (Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri)

 

 

13:45-14:00 Değer Bazlı Fiyatlandırma, Alternatif Geri Ödeme Modelleri; Güçlü ve Zayıf Yönleriyle

Doç.Dr. Zafer Çalışkan (Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü)

 

 

14:00-14:15 Alternative reimbursement models for Innovative products

Barrie Gilligan (Global Pricing Policy Director, Sanofi)

 

 

14:15-14:30 Comparing Expedited Review Pathways for Innovative Pharmaceuticals across three Regulatory Jurisdictions

Prof. Thomas Kuhler (President of TOPRA)

 

 

14:30-14:45 Tartışma

 

 

14:45-15:00 Kahve Arası

 

15:00-17:45 III. Yeni İlaçların Kamu Maliyetine Getirdiği Yük ve Bu Yükle Baş Etme Önerileri, Yaratılabilecek Yeni Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik Paneli

 

 

Oturum Başkanları: Dr. Gazi Alataş (GSS GM)-Prof.Dr. İsmail Balık (İBGAİD Bşk.)

 

15:00-15:15 Yeni İlaçların Kamu Maliyesine Getirdiği Yük

Doç.Dr. İsmail Mert Vural (TİTCK Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi Sorumlusu)

 

 

15:15-15:30 Ulusal Kısıtlama: SUT’un Katkısı

Ecz. Mehmet Aycan Özkan (SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Grup Sorumlusu)

 

 

15:30-15:45 Tamamlayıcı Sigorta

Yard.Doç.Dr. Cengiz Konuksal (USK Sağlık)

 

 

15:45-16:00 OTC

Ecz. Aslı Can Ağca (TİTCK Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Dairesi Bşk.)

 

 

16:00-16:15 Bitkisel İlaçlar

Varol Türker (SÜRDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

 

 

16:15-16:30 Yeni Kaynaklar?

Dr. Ümit Dereli (AIFD Genel Sekreteri)

 

 

16:30-16:45 Yerli Üretimin Katkısı

Halil Tunç Köksal (İEİS Genel Sekreter Yard.)

 

 

16:45-17:00 Yerlileşme Uygulaması

Doç.Dr. Hakan Eroğlu (TİTCK Bşk. Yard.-Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

 

 

17:00-17:15 TEB önerileri

Ecz. Erdoğan Çolak (TEB Başkanı)

 

 

17:15-17:30 Akılcı İlaç Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Prof.Dr. Ahmet Akıcı (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

 

17:30-17:45 Tartışma

 

 

9 EKIM 2016 Pazar

 

09:00-10:20 IV. Yeni ve Yenilikçi İlaçlara Akılcı Yaklaşım Paneli

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Semra Şardaş (Marmara Üni. Ecz. Fak.)-Prof.Dr. Ahmet Akıcı (Marmara Üni. Tıp Fak.)

 

 

09:00-09:20 Yeni ve Yenilikçi İlaç Kavramları

Prof.Dr. İlhan Satman (TÜSEB Bşk. Yard.-İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.)

 

 

09:20-10:10 Yenilikçi İlaçların Akılcı Kullanımı; Klinik Yaşamdan Örnekler

Prof.Dr. T.Murat Turgay (Ankara Üniversitesi Tıp Fak./Romatolog), Prof.Dr. Necati Örmeci (Ankara Üniversitesi/Gastroenterolog), Doç.Dr. Yüksel Ürün (Ankara Üniversitesi Tıp Fak./Onkolog), Prof.Dr. İlhami Kiki (Atatürk Üniversitesi/Hematolog), Prof.Dr. İlhan Satman (İstanbul Üniversitesi Tıp Fak./Endokrinolog)

 

10:10-10:20 Tartışma

 

 

10:20-10:40 Kahve Arası

 

10:40-11:50 V. Yetim İlaçlarda Güncel Durum Paneli

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. M. Hamza Müslümanoğlu (İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)-Prof.Dr. Uğur Özbek (İstanbul Üniversitesi)

 

 

10:40-11:00 TİTCK Perspektifi ile Ulusal Mevzuat, ihtiyaçlar

Dr.Ecz. Pelin Aksungur Aydın (TİTCK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı)

 

 

11:00-11:20 İlaç Sanayi Perspektifi ile Ulusal Mevzuat, ihtiyaçlar

Dr. Tuğba Aydemir Ertürk

 

 

11:20-11:40 Türkiye’de Nadir Hastalık Veritabanı Çalışmaları

Uzm.Ecz. Burcum Uzunoğlu

 

11:40-11:50 Tartışma


11:50-12:00 Kapanış – Prof.Dr. İsmail Balık (İBGAİD Başkanı)

 

Sempozyum hakkında detaylı bilgiyi Büşra Eroğlu’ndan öğrenebilirsiniz.

İletişim: 0312 219 41 78 – 0533 607 80 58