IFN-α2b ve ribavirin MERS-CoV infekte maymunlarda etkili bulundu.

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) küresel olarak endişe verici bir sorun oluşturmaktadır. Özgün bir tedavisi olmayıp bugüne değin 130 vakanın 58’i ölümle sonuçlanmıştır. İnterferon-α2b ve ribavirin kombinasyonunun in vitro olarak MERS-CoV replikasyonunu azalttığı saptanmış ve bu nedenle maymunlara MERS-CoV inokulasyon sonrası 8. saatte İnterferon-α2b ve ribavirin kombinasyonu başlanmış. Tedavi alan grupta almayanlara göre viral replikasyonunu azaldığı, konakta proinflamatuar sitokinler daha düşük seviyelerde olduğu,  akciğer histopatolojisinin daha iyi olduğu, solunum anormalliklerinin olmadığı ve radyolojisinin daha iyi olduğu saptanmış.

IFN-α2b ve ribavirin MERS-CoV tedavisinde düşünülmelidir.

Nat Med. 2013 Sep 8. doi: 10.1038/nm.3362. [Epub ahead of print]

Haber: Hasan Naz

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013700

23 Eylül 2013 Pazartesi eklendi.