Çocuklarda pnömokok menenjiti çalışması: 1997-2010 Utah sonuçları

2000 yılında ABD’de 7 valanlı pnömokok aşısının (PCV7) lisansı alındıktan sonra pediyatrik pnömokok menenjiti insidansında azalma olmakla birlikte hastalık ortaya çıkmaya devam etmektedir. Geriye dönük bu çalışmada 1997-2010 yıllarında Utah eyaletinde laboratuvarda kanıtlanmış 68 pnömokok menenjitli çocuğun klinik verileri ve kayıtları incelenmiş, nörolojik sekel verileri izlenmiştir. PCV7 serotip vakalarının %64’ü aşının lisanslanmasından önce, %25’i aşının lisanslanmasından sonra ortaya çıkmıştır. (p>.01) Yaş aralığı, nörolojik sekel ve ölüm oranında PCV7 ve non-PCV7 serotipleri arasında fark yoktur. PCV7 serotipli çocuklar mekanik ventilasyona daha fazla ihtiyaç duymuştur. (%68 x %34; p<.01) Sonuç olarak pnömokkal menenjit yüksek morbidite ve mortalite ile sonuçlanmaktadır. Hastalığın getirdiği önemli sorumluluk, bağışık olmayan çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek, daha etkili bağışıklık stratejileri geliştirmek ve PCV13 dönemini izlemeye devam etmektir.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23979090

Haber: Aslıhan Demirel

16 Eylül 2013 Pazartesi eklendi.