Birleşik Devletlerde pirazinamide dirençli tüberküloz epidemiyolojisi

Birleşik Devletlerde, 1999-2009 yılları arasında kültürde üremiş Mycobacterium tuberculosis complex’ inde (MTBC) pirazinamide direncin prevelansı, seyri ve prediktörlerin tanımlandığı araştırmada popülasyonun spesifik subgruplarını ve mikobakterilerin filogenetik kökenlerini yansıtacak şekilde, spesifik insan ve mikobakteri karakteristikleri pirazinamide dirençli MTBC ile ilişkili bulunmuş.

http://cid.oxfordjournals.org/content/current

 HABER: Dr. Sibel Bolukçu

03 Ekim 2013 Perşembe eklendi